Begeleiding

Rouwen is een proces

Rouwen en verdriet verwerken is een proces dat veel energie van ons vraagt en wat niet onderschat mag worden. 

De manier waarop het proces doorlopen wordt, is voor iedereen anders. Bovendien kan er geen tijd aan gekoppeld worden, want ook dat is individueel verschillend. Zo kunnen speciale dagen en speciale data het verdriet in alle hevigheid weer laten opflakkeren. Denk maar aan verjaardagen, feestdagen en sommige plaatsen.

De verschillende fasen van rouwen:

1. Ontkenning: “Dit gebeurt niet bij mij.”

De metamorfose van rups tot vlinder staat symbool voor het doorwerken van het rouwproces.

Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Het helpt om zelf te bepalen in welk tempo het verdriet wordt toegelaten. We laten niet meer binnen dan we aankunnen. Sommige mensen blijven echter opgesloten in deze fase.

2. Marchanderen: ”Ik beloof een betere persoon te worden als...”

In deze fase probeert men te onderhandelen. Men belooft het één te doen als er iets anders tegenover staat. Dit gebeurt omdat men denkt op deze manier aan de rouw te kunnen ontsnappen.

3. Woede: “Waarom met mij?”

Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid. Die strijd kan innerlijk gebeuren, maar ook uiterlijk en is dan merkbaar door prikkelbaarheid of woede uitvallen

4. Verdriet en depressie: ”Ik geef het op.”

Wanneer men de realiteit begint te accepteren komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven. Vaak dienen ook verliezen uit het verleden zich weer aan. Op de bodem van het verdriet ligt vaak woede. Onderdrukte woede is vaak de oorzaak van een depressie.

5. Aanvaarding: “Ik ga verder met mijn leven.”

Als iemand voldoende tijd en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de genoemde fasen te gaan begint men de realiteit te accepteren. Er komt berusting en men kan onthechten, loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Het is het verlies een plaats geven in het leven en verder gaan.

Hoe ik je kan begeleiden:

Ik kan je helpen en begeleiden doorheen alle 5 de fases van het rouwproces. Ik doe dit door middel van een interactief gesprek waarin ik vooral met veel aandacht naar je luister.

In de praktijk merk ik dat het verdriet - de woede - de opstand - de ontgoocheling zich vaak vastzet in het lichaam op de « zwakke » en/of                  « gevoelige » plekken !

Er gebeurt dan als het ware een soort « energie-vastzetting », waardoor de psychische pijn uiteindelijk ook lichamelijke pijn wordt!

Om deze geblokkeerde energie weer in stroming te brengen en om de verzwakte organen weer optimaal te laten werken gebruik ik:

Klank, kleur, geur en kristallen.

Wat ik toepas en wanneer ik een bepaalde methodiek gebruik is volledig afhankelijk van wat er nodig is. Met andere woorden,

elke begeleiding is afgestemd op de persoon met wie ik werk!

Lees meer over de methodieken dewelke ik gebruik

Hoeveel sessies?

Afhankelijk van de nood die er is. Soms is één afspraak voldoende om weer balans te vinden, soms is opvolging wenselijk. 

Na iedere afspraak wordt er een evaluatie gemaakt en bespreken we hoe we verder gaan.

Hoelang duurt een sessie?

Elke sessie duurt één uur.

Hoeveel kost een sessie?

Een sessie kost 50 euro.

Ga niet alleen door het proces, laat je begeleiden. Maak alvast jouw afspraak.